اطلاعيه‌ها

اطلاعیه شماره 12
1399/01/23
نظر به مشکلات بوجود آمده در دسترسی به صفحه ورود اطلاعات سامانه مدیریت عملکرد وزارت نیرو، راهنمای ورود و نحوه برخورد با خطاهای احتمالی در دستیابی به صفحه login جهت بهره برداری کلیه کاربران در دسترس قرار می گیرد.