دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
صفحه اصلی
بازرسیبازرسی
ارزیابی عملکردارزیابی عملکرد
پاسخگوئی به شکایاتپاسخگوئی به شکایات
سلامت اداریسلامت اداری
مقالات

سامانه‌ها

logo.JPG

پایگاه اطلاع رسانی
معاملات وزارت نیرو
 
tender-02.png

جایگاه دفتر در ساختار وزارت نیرو

 

شرح وظايف گروه بازرسي

گروه بازرسي برق و انرژي

 1- تدوين، استقرار و بازنگري دوره اي نظام بازرسي برق و انرژي

2- تدوين ضوابط و مقررات تاييد صلاحيت بازرسان برق و انرژي

3- پيشنهاد افراد واجد شرايط بازرسي و ايجاد بانك اطلاعاتي بازرسان برق و انرژي

4- تدوين موضوعات بازرسي برق و انرژي و اولويت بندي آنها

5- تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر برق و انرژي

6- ارائه گزارشهاي تحليلي دوره اي بر اساس نتايج بازرسي هاي مستمر برق و انرژي

 گروه بازرسي آب و آبفا

 1-تدوين، استقرار و بازنگري دوره اي نظام بازرسي آب و آبفا

2- تدوين ضوابط و مقررات تاييد صلاحيت بازرسان آب و آبفا

3- پيشنهاد افراد واجد شرايط بازرسي و ايجاد بانك اطلاعاتي بازرسان آب و آبفا

4- تدوين موضوعات بازرسي آب و آبفا و اولويت بندي آنها

5- تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر آب و آبفا

6-ارائه گزارشهاي تحليلي دوره اي بر اساس نتايج بازرسي هاي مستمر آب و آبفا

شرح وظایف گروه ارزیابی عملکرد

1-    تدوين، استقرار و بازنگري دوره اي نظام جامع ارزيابي عملكرد

2-    تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد

3-    تدوين ضوابط و مقررات تاييد صلاحيت شركتها و افراد ارزياب

4-    تاييد صلاحيت ارزيابان و صدور مجوز ارزيابي

5-    تحليل نتايج شاخصهاي اندازه گيري شده

6-    ارائه نتايج ارزيابي عملكرد سالانه و ارائه گزارش روند

7-    همكاري با نهادهاي نظارتي و بازرسي و ايجاد هماهنگي

8-    ايجاد وحدت رويه درشيوه هاي بازرسي و رسيدگي به شكايات

9-    اجراي طرحهاي سلامت اداري و پيشگيري از فساد و مقابله با آن

 

شرح وظايف گروه پاسخگویی به شکایات

1- تدوين و بازنگري دوره اي نظام رسيدگي به شكايات

 2- استقرار نظام رسيدگي به شكايات مردمي  در وزارت نيرو

 3- نظارت بر نحوه رسيدگي به شكايات در شركت هاي زيرمجموعه

 4- پاسخگويي به شكايات مردمي واصله

 5- رسيدگي به شكايات ارجاعي  از سوي وزير يا قائم مقام و پيگيري تا حصول نتيجه

 6- تجزيه و تحليل آماري شكايات واصله و ارائه گزارش هاي دوره اي

7- بررسي و پيشنهاد راهكارهاي لازم جهت رفع زمينه شكايت برانگيز در فرايندها1- تدوين و بازنگري دوره اي نظام رسيدگي به شكايات

همکاران دفتر

 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

مریم کارگر نجفی

مدير كل

81606580

دفتر

فخري نوروزيان

مسئول دفتر

81606580

زهرا پيكان راد

متصدي امور دفتري

81606499

مريم باغجري

تايپيست

81606136

معاونین

كامبيز اقبالي

معاون

81606768

فريد حسين نوري

معاون

81606747

گروه بازرسی

محمد حسنعليزاده

رييس گروه برق و انرژي

81606224

شاهرخ جاهد

كارشناس برق و انرژي

81606238

مسعود شمس‌الهي

كارشناس برق و انرژي

81606645

حمیده تیموری

رييس گروه آب و آبفا

81606662

شيوا حبيبي

كارشناس آب و آبفا

81606989

مريم نوحي

كارشناس آب و آبفا

81606589

گروه ارزیابی عملکرد

محمد هاشميه اناركي

رييس گروه

81606769

فاطمه فرهاد

کارشناس

81606764

گروه پاسخگوئی به شکایات

حيدر علي مجاوري

رييس گروه

81606643

عبدالعظيم غضنفري سوادکوهی

كارشناس

81606774

مريم طالبي

كارشناس

81606241

محمد صيفي كاران

كارشناس

81606646

چاپ
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وزارت نیرو است.