برش استاني تفاهم نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداري- دور دوم
1398/10/23
برش استاني تفاهم نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداري - دوره دوم (۱۳۹۷-۱۳۹۹)  از لينك زير قابل دريافت مي باشد.