اطلاعيه‌ها

*اطلاعیه شماره 5*
1400/07/19
نظر به هماهنگی بعمل آمده مابین دفاتر مدیریت بحران شرکت توانیر و حوزه ستادی وزارت نیرو شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق در شاخص اجراي سياستهاي پدافند غیر عامل و مدیریت بحران از چک لیست پیوست استفاده نمایند