درخواست ملاقات حضوري

درخواست ملاقات حضوري با مديران ارشد وزارت نيرو


ملاقات حضوري صرفاً در موضوعات مرتبط با بخش هاي آب ، برق و آب و فاضلاب مي باشد و موضوعات  نظير درخواست استخدام بکارگيري،تبديل وضعيت استخدامي و... را در برنمي گيرد.


کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code